„Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” – projekt unijny

1 marca 2023

28.02.2023 r. zakończyliśmy realizowany od września 2021r. kolejny już projekt unijny „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”.

To był bardzo intensywny i owocny czas. Znacząco podnieśliśmy jakość świadczonych przez nas usług edukacyjnych poprzez realizację szkoleń dla kadry pedagogicznej, zakupiliśmy specjalistyczne wyposażenie m.in. sprzęt do realizacji terapii metodą Tomatis’a oraz szereg pomocy dydaktycznych.

Zrealizowaliśmy tysiące godzin zajęć dodatkowych tj. TUS, komunikacja alternatywna MÓWIK, Metoda Dobrego Startu, zajęcia korygujące wady postawy u dzieci, zajęcia metodą SNOEZELEN (projekt przyczynił się do certyfikacji naszej sali, w której prowadzimy zajęcia) oraz wsparcie pedagogów specjalnych w godzinach popołudniowych.

Projekt powstał dzięki współpracy z Gminą Raszyn! Serdecznie dziękujemy za powierzone zaufanie i wsparcie w realizacji.

Wróć na stronę aktualności
Skip to content