Kontakt

Dyrektor Hanna Pasterska dyrektor@przedszkoletopola.pl
Wicedyrektor Agnieszka Okła-Barwicka wicedyrektor@przedszkoletopola.pl

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00 -17.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 – 11.00

ul. Pruszkowska 21c
05-090 Raszyn
tel. 22 498 14 06
fax 22 499 42 66
Pn.-Pt. 7:00-17:00
Numery kont:

Wychowanie przedszkolne : 84 8004 0002 2001 0000 1733 0001

Opłaty za wyżywienie: 73 8004 0002 2001 0000 1733 0005

Rada Rodziców: 46 8004 0002 2001 0000 1733 0006

Skip to content