Rekrutacja

Informujemy, iż terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" są już znane.

Harmonogram

15-22.02.2023 1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. (Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach).

01-15.03.2023 2

1 marca godz. 10:00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn

1 marca godz. 10:00 – 15 marca godz. 24:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

01-16.03.2023 3

1 marca godz. 10:00 – 16 marca godz. 16:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

12.04.2023 4

12 kwietnia godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12-24.04.2023 5

12 kwietnia godz.13:00 – 24 kwietnia godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 kwietnia godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 26 kwietnia 2023 6

od 26.04.2023
W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

07-14.06.2023 7

07 czerwca godz. 10:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

07 czerwca godz. 10:00 – 15 czerwca godz. 24:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

07-15.06.2023 8

7 czerwca godz. 10:00 – 14 czerwca godz. 24:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20-23.06.2023 9

20 czerwca godz. 13:00 – 23 czerwca godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

28.06.-31.08.2023 10

Od 28 czerwca

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

31 sierpnia 2023

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Skip to content