Rekrutacja

Informujemy, iż terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Pod Topolą" są już znane.

Harmonogram

12.02-23.02.2024 godz. 17.00 1

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. (Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach).

04-15.03.2024 2

4 marca godz. 10:00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

4 marca godz. 10:00 – 15 marca godz. 24:00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

04-18.03.2024 3

4 marca godz. 10:00 – 18 marca godz. 16:00
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

15.04.2024 4

15 kwietnia godz. 13:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15-19.04.2024 5

15 kwietnia godz.13:00 – 19 kwietnia godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 24 kwietnia 2024 6

od 24.04.2024
W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

10-17.06.2024 7

10 czerwca godz. 10:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

10 czerwca godz. 10:00 – 14 czerwca godz. 24:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

10-17.06.2024 8

10 czerwca godz. 10:00 – 17 czerwca godz. 16:00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21-24.06.2024 9

21 czerwca godz. 13:00 – 24 czerwca godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

28 czerwca godz. 13:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

28.06.-31.08.2024 10

Od 28 czerwca

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

31 sierpnia 2024

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Skip to content